NOVOHRADSKÁ RENESANCE, z.s.

Spolek vznikl v roce 2015 z iniciativy přátel "tradičního Novohradska". Za svůj cíl považuje zejména návrat k zaniklým materiálním a duševním hodnotám, které Novohradsku bývaly po staletí vlastní. V silách spolku není budovat vše, co zde zaniklo, ale správně stimulovat chápání lidí, kteří zde žijí či jakkoliv se do zdejšího života zapojují, aby si uvědomovali pojetí Novohradska ve všech historických, přírodních a sociálních souvislostech. Za využití současných moderních trendů, s přispěním vlastních sil a získaných finančních prostředků, lze v mnoha oblastech navrátit Novohradsku zaniklý lesk a slávu.

 

,,Návrat k osvědčeným hodnotám předků, je nejen aktem úcty k nim samotným, ale především smyslem trvale udržitelného rozvoje"

Everything you dream about can be realized. And https://windice.io/dice will help you with it!
everyone who plays crypto plinko today will be much richer tomorrow.